نظارت بر استریلیته اتاق عمل و اعمال جراحی توسط  جناب آقای دکتر خسروی معاون محترم  درمان دانشگاه

۰۸ دی ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۳ کد : ۱۶۵۸ خبر های مهم
تعداد بازدید:۷۴۵
نظارت بر استریلیته اتاق عمل و اعمال جراحی توسط  جناب آقای دکتر خسروی معاون محترم  درمان دانشگاه

نظارت بر استریلیته اتاق عمل و اعمال جراحی توسط  جناب آقای دکتر خسروی معاون محترم  درمان دانشگاه

استریلیته یکی از مهمترین و ضروری ترین اصول اولیه در هر جراحی  واتاق عمل می باشد و باعث جلوگیری از عفونت محل جراحی می گردد که در صورتی که رعایت نشود باعث گسترش عفونت در بیماران که تحت جراحی قرار می گیرند می شود و همچنین باعث گسترش عفونت های بیمارستانی و به دنبال آن مصرف آنتی بیوتیک و سایر اقدامات درمانی اضافی می گردد. در نتیجه جلوگیری از ایجاد این عوارض نه تنها باعث بهبود کیفیت جراحی و بهبودسریع بیماران می گردد بلکه باعث کاهش هزینه های درمانی و بارمالی بیمارستانی می شود.

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل با جد یت این مسئله را پیگیر می باشد و کلیه اقدامات و نظارتها به  طور مستقیم در اتاق عمل ،بخش های ویژه و سایر بخش ها پیگیر می باشند و در رفع مشکلات موجود و بهبود این اصل مهم قدم برمی دارند.


( ۲ )

نظر شما :