کلینیک دندانپزشکی امام خمینی (ره)

تعداد بازدید:۳۷۴۲

کلینک دندانپزشکی امام خمینی (ره) در تاریخ 95/09/25 با  حضور وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در محل بیمارستان امام خمینی (ره) با مدیریت جناب آقای دکتر ابراهیم الهی نیا افتتاح گردید.

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۶