شکایات و پیشنهادات محل اسکان پزشکان

تعداد بازدید:۱۰۲۷

پزشکان محترم متعهد به خدمت/ضریب k  درمان

پیشنهادات ،شکوائیه  و نظر خود را در خصوص معیارها و شاخص های معرف مسکن ،امکانات رفاهی و تجهیزات پزشکی با ارسال عدد مربوط به هر معیار تعریف شده ذیل، به شماره 200019020 پیامک نمایید.

1-اسکان

2-امکانات رفاهی 

3-تجهیزات پزشکی 

4-وجود تجربه موفق و نکات مثبت دانشگاه

5-سال توزیع شما به عنوان نیروی متعهد

6-دانشکده / دانشگاه محل خدمت

7-شهرستان محل خدمت

در صورت نیاز برای هر معیار در قالب حداکثر 10 کلمه توضیح داده شود.

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۶